058 833 0001 info@parttechniek.nl

BLOG ‘Waar je op moet letten bij ontslag nemen’

Overweeg je om ontslag te nemen? Dan komt er meer bij kijken dan simpelweg tegen je manager zeggen: “Ik kap ermee”. Hier zijn enkele belangrijke zaken om rekening mee te houden.

 

Het verschil tussen zelf ontslag nemen en ontslagen worden

Wanneer een dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heb je als werknemer in principe recht op een transitievergoeding en vaak ook op een WW-uitkering. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft deze rechten niet en zal dan vaak geen inkomen meer hebben.

Als je echt weg wilt
Als je echt ongelukkig wordt op je werk, of als er bijvoorbeeld een conflict is op de werkvloer, dan is er nog een andere optie dan ontslag nemen. Je kunt met de werkgever overeenkomen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Met zo’n overeenkomst kun je wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook kun je dan nog onderhandelen over een (transitie)vergoeding en andere voorwaarden, zoals het laten vervallen van concurrentie- of relatiebeding.

Ontslag nemen omdat er een nieuwe baan is gevonden
De werkgever moet formeel weten dat je het dienstverband wilt beëindigen. Dat kan mondeling, maar slim is het om het ook schriftelijk te doen, bijvoorbeeld per (aangetekende) brief of e-mail. Zo is er bewijs dat het aan de werkgever is laten weten en wanneer. Dat laatste is belangrijk voor het bepalen van het moment waarop de opzegtermijn ingaat. Regels opzegtermijn Wettelijk is de opzegtermijn voor de werknemer een maand. Langer kan ook, maar dat moet dan in de cao zijn afgesproken of aangegeven zijn in het arbeidscontract. De  opzegtermijn gaat in de meeste gevallen pas lopen op de eerste dag van de nieuwe maand nadat er formeel is opgezegd. Of je nu op 1 januari of op 31 januari ontslag neemt, de opzegtermijn gaat in per 1 februari. Als de opzegtermijn dan een maand is, eindigt de arbeidsovereenkomst dus op 1 maart.

Verschil in opzegtermijnen tussen tijdelijke en vaste contracten
Bij tijdelijke contracten moet een tussentijds opzegbeding worden opgenomen om de arbeidsovereenkomst tussentijds op te kunnen zeggen. Staat er geen tussentijds beding in het
tijdelijke contract, dan moet de werknemer bepalen of hij niet beter de tijd kan uitzitten. Het heeft meestal niet veel zin om een ongemotiveerde werknemer die weg wil, koste wat het kost, binnen te houden.

Kosten waar je rekening mee moet houden bij ontslag nemen
Zelf ontslag nemen kan betekenen dat de werkgever het recht heeft om gemaakte kosten terug te vorderen. Vaak betalen bedrijven bijvoorbeeld de kosten van opleidingen en studies onder de voorwaarde dat de werknemer nog een bepaalde tijd in dienst blijft. Als je voor het verstrijken van die tijd ontslag neemt, dan moeten de studiekosten mogelijk
terugbetaald worden. Afhankelijk van het moment in het jaar waarop ontslag wordt genomen, kan het ook zijn dat er al meer vakantiedagen zijn opgenomen dan opgebouwd. In dat geval kan de werkgever de waarde van die te veel opgenomen dagen terugvorderen. Je hebt voor een heel jaar recht op een bepaald aantal dagen, maar wel als je dat hele jaar werkt. Neem je bijvoorbeeld halverwege het jaar ontslag en heb je al 20 van de 25 vakantiedagen gebruikt, dan moet je de werkgever terugbetalen voor de dagen die je naar verhouding te veel hebt opgenomen. Ook de vakantietoeslag wordt vaak deels over het toekomende werkjaar berekend. Ook dan kan het zijn dat je het deel dat je teveel hebt
gekregen moet terugbetalen.

 

GEEF JE carrière

EEN BOOST 

Aan de slag

Door het combineren van onze marktkennis en het doorgronden van jouw ambities in de technische sector weten wij dé uitdaging voor jou te vinden die jouw werkgeluk boost!